• 2- 3 years in customer analysis
  • Experience in food/retail business or Category
  • Good Command in English

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Degree or Master Degree in Marketing
  • Experience in food/retail business
  • 0- 3 years in customer analysis

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์,มีตั๋วทนาย
  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ร่างหนังสือสัญญาต่างๆ
  • กำกับดูแลและประสานงานในส่วนของงานคดีความ

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล