• จัดทำ-สอบทานสัญญาและเอกสารทางกฎหมายของบริษัท
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
  • ประสบการณ์ทำงานด้านลิสซิ่ง

27-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • สามารถพูดภาษาจีนได้คล่อง
  • ปริญญาตรี

20-Jun-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 25 ปี บริบูรณ์
  • เกณฑ์ทหารแล้ว
  • จบ ปริญญาตรี

20-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล