• มีความรู้ด้าน Macroeconomic เป็นอย่างดี
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
 • สรุปแนวโน้มและทิศทางราคาของวัตถุดิบได้

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 year experience in corporate field
 • Bachelor’s Degree in Law
 • Good communication skill in English

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Economic
 • Finance
 • Banking

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Risk Analyst

Blue Energy Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum bachelor's degree
 • Previous professional experience
 • Self starter and highly motivated

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-35 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารที่ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 N2 หรือ N3
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้
 • วางแผนด้านการขาย ตามเป้าหมาย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Laws.
 • 3-5 years of legal experience preferred.
 • Excellent command of written and spoken English.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's Degree in related field
 • Ability to use Trados/Studio is a plus
 • Good command of spoken and written English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, Age 25 - 35
 • JLPT N2 or above
 • 2 years working experience in Japanese Interpret

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Law
 • At least 2 years of experience in commercial legal
 • Experience in draft/review international contract

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Law
 • At least 5 years of experience in commercial legal
 • Experience in draft/review contract

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Recruitment Consultant

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in Recruitment, HR or Sales function
 • Location near BTS line
 • Work Well in a Team Environment

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจร่างสัญญาและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 • ปริญญาตรี และ/หรือ โท นิติศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Comics Translator from Japanese or Korean to Thai
 • Minimum 2 years experience, Good command in Thai
 • JLPT N3 level, Topik level 4

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female age 28+
 • Degree or higher in BA or any related
 • 3-5 year experience in Administration Role

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide analysis and reporting processes
 • Business analysis and provide recommendations
 • Trade/ Category Analysis

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 23-28 year old.
 • Graduated Bachelor or Master degree in Statistic.
 • At least 2 year in Marketing research.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Legal Officer

CENTRAL GROUP

ปทุมวัน

 • Bachelor's degree or higher in Laws
 • Good command in writing and speaking in English
 • Has working experience in property laws

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for Salesforce Collaboration
 • Manage and maintain Salesforce user
 • Enhance Salesforce and other platforms

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Business Management
 • 7+ years’ experience of Business Strategy
 • Background of Telecom, banking

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality / Female,Male age25-27years old
 • degree in Psychology, Human resources
 • 3 years in Payroll

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide legal advice and opinion
 • Draft, review and revise all kinds of contract
 • Coordinate and contact with all stackholder

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ห้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ด้านกฎหมาย
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial performance, management of key strategic
 • Driving commercial priorities and outcomes
 • Price optimisation to maximise earning potential

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fraud Control, Fraud Investigation
 • ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลเฝ้าระวัง(Suspect List)
 • สืบหาข้อมูลทุจริต

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • financial movement pursuant to KYC/CDD
 • Experience in AML/CFT
 • work units in relation to Anti-Money Laundering

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide advice on governmental regulations
 • define the Bank’s rules and regulations
 • Monitor operations to ensure compliance

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years experiences in SAP Implementation
 • Experience in business requirement analysis
 • SAP Certificate is a plus

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead pre-sales phase of the system imprementation
 • Communicate with Software Package vendor
 • Analyze fit & gap between customers business

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to work in large consulting firm from Japanese
 • to utilize your skill and grow with the company
 • location is very convenient for transportation

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา นิติศาสตร์
 • การทำงานด้านนิติกรอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการว่าความในศาล

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Laws
 • At least 2 years of experience
 • Computer literate especially MS office.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Reviewing business /commercial agreement
 • Advice to the business and operational units
 • Minimum 3-5 years experiences in Corporate legal

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female age between 24 - 30 years old
 • Bachelor’s Degree in law or related field
 • 1-2 years working experience with financial

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Legal
 • Compliance
 • Audit

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support the development and execution of strategic
 • Conduct research and analyses
 • Conduct analysis, feasibility study and risk

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Office close to Rama 9 MRT Station
 • Experience in strategic thinking in Banking field
 • Bachelor or Master degree in business or related

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Compliance
 • Corrupt
 • Comply

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Risk
 • Continuity
 • BCP

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Newly created role
 • Medical Device industry
 • Customer facing projects

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Legal Manager PT17040702

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Lawyer License is preferred.
 • Good command in English
 • Manage all legal document

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Legal officer PT17032703

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality, Male/Female age 25-30 years
 • Bachelor's degree in any related field
 • Plus other allowance

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แปลเนื้อหาข่าวจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน
 • มีความเข้าใจในภาษาจีนและไทยเป็นอย่างไดี
 • ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Administrative functions which is intensively
 • To prepare and make accounting report submitted
 • Bachelor's degree in any related field.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New graduate is welcome
 • Opportunity to work at convenient place
 • Opportunity to consider your next career path

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้
 • สามารถแปลในการประชุม การเจรจาปรึกษาหารือได้
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 29 – 40 ปี
 • ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ กฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการบริษัท 3 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล