• Increase customer satisfaction and develop custo
 • Providing marketing and sales information
 • Build and manage relationship with key clients

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain
 • managing a large transport network
 • Knowledge of overall supply chain

24-Apr-17

 

Applied
 • ช./ญ.22-35ปี ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ประสบการณ์1ปี มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
 • งานประจำ ง/ด+บ/ล+คชจ.+สวัสดิการ

24-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล