• Bachelor’s degree in Supply Chain
  • managing a large transport network
  • Knowledge of overall supply chain

18-Jan-17

 

Applied
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลย์
  • ประกันสังคม

16-Jan-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล