• Male or Female , age between 28-35 years old
 • Graduated with bachelor degree in Marketing
 • At least 3 years of Sales or Marketing

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain
 • managing a large transport network
 • Knowledge of overall supply chain

24-Apr-17

 

Applied
 • Saraburi
 • Automotive
 • Sales Manager

24-Apr-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • ช./ญ.22-35ปี ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ประสบการณ์1ปี มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
 • งานประจำ ง/ด+บ/ล+คชจ.+สวัสดิการ

24-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล