• 1-3 years Working Experience
  • Base Salary 10K - 15K
  • 5 days working

19-Jan-17

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • Bachelor’s degree in Supply Chain
  • managing a large transport network
  • Knowledge of overall supply chain

18-Jan-17

 

Applied
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลย์
  • ประกันสังคม

16-Jan-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล