• Shop Manager
  • ผู้จัดการร้าน
  • ผู้จัดการสาขา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร
  • บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
  • ปริญญาตรี

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล