• 10 years of experience in technical and service
  • focus on field of Sanitary ware, Kitchen,furniture
  • Excellence English

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ประสบการณ์ 3- 5 ปีในสายงาน PC
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล