• Bachelor’s degree in Supply Chain
 • managing a large transport network
 • Knowledge of overall supply chain

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานออร์เดอร์ เปิดบิลส่งของ
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช./ญ.22-35ปี ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ประสบการณ์1ปี มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
 • งานประจำ ง/ด+บ/ล+คชจ.+สวัสดิการ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

19-Apr-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลย์
 • ประกันสังคม

14-Apr-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล