• Bachelor Degree
 • Strong English Skill
 • Customer Service Mindset

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • speaker in Russian
 • English skill in business level (Toeic 650)
 • Customer Service mind

18-Jan-17

 

Applied
 • Female or male age not over 35 years
 • Diploma or Bachelor’s degree in English
 • 1-3 years in sales, marketing or customer service

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years experienced in guest relations
 • Online content management
 • Develops direct and semi-direct online channels

17-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม 1-2 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับนักศึกษาจบใหม่แต่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม 1-2 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับนักศึกษาจบใหม่แต่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี
 • วุฒิ ม.6- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานบริการ บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น ขยัน

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล