Product Coordinator/Product Coordinator

P.S.P. Specialties Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปิโตรเลียม
 • Product Coordinator
 • Coordinator

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/อายุ 20 - 30 ปี/วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มืทักษะในการเจรจาขายสินค้า/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มียานพาหนะ(รถยนต์) พร้อมใบอนุญาตขับขี่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ
 • แคชเชียร์ประจำศูนย์บริการ
 • ธุรการประจำศูนย์บริการ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป. ตรี ทุกสาขาวิชา พูด ภาษาอังกฤษดีมาก
 • สามารถใช้ Microsoft Office, E-mail, และ Internet
 • ประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • มีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้

24-Apr-17

 

Applied
 • Corrugated Paper box manufacturer in Samuthsakhon
 • Customer Service, customer relationship management
 • Order and account receivable management

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร
 • บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • ปริญญาตรี

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล