• Corrugated Paper box manufacturer in Samuthsakhon
 • Customer Service, customer relationship management
 • Order and account receivable management

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer service
 • Customer support
 • Sale

25-May-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • รับบริการลุกค้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-17

 

Applied
 • ปวส.ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยันอดทน

25-May-17

 

Applied
 • ดูแลบริการ/รับเบิก-ฝากสินค้า
 • ปวส.ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • เพศชาย / หญิง

25-May-17

THB16k - 35k /เดือน

Applied
 • ป. ตรี ทุกสาขาวิชา พูด ภาษาอังกฤษดีมาก
 • สามารถใช้ Microsoft Office, E-mail, และ Internet
 • ประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • มีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing/Management/Logistic
 • Fresh Graduated are welcome
 • Good command of written and spoken English

23-May-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • EXPORT
 • SALES
 • CUSTOMER SERVICE

23-May-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง/อายุ 20 - 30 ปี/วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มืทักษะในการเจรจาขายสินค้า/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มียานพาหนะ(รถยนต์) พร้อมใบอนุญาตขับขี่

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร
 • บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • ปริญญาตรี

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล