• ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการส่งออก

22-Feb-17

 

Applied
  • ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธนาคารสาขาที่ประจำ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
  • มีใบขับขี่และยานพาหนะส่วนบุคคล

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล