• Develop business strategies focus.
  • More than 3 years in Accounts or Relationship.
  • Source prospects, develop existing and new client.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • พนักงานประจำ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • หญิง อายุ 24 ถึง 30 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนได้ดี

17-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล