• Male / Female, age over 38 years old.
  • Bachelor Degree with Six Sigma “Black Belt”
  • at least 12 years in manufacturing environment

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

11-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล