• Male or Female, no age limit
  • degree or higher in business administration relate
  • 1-3 years experience in purchasing or procurement

21-Jan-17

 

Applied
  • พนักงานประจำ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • หญิง อายุ 24 ถึง 30 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนได้ดี

19-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล