• Functions as the property’s strategic financial
  • develops and implements property-wide strategies
  • In addition, creates and executes a business plan

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • อายุ 25 - 40 ปี จบปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ทำงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บริหารสินทรัพย์ วางแผนการลงทุน

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล