• หญิง อายุ 18 ถึง 23 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ รักการบริการ

24-Apr-17

 

Applied
  • Bachelor’s Degree in Pharmacy or other related
  • Good command of English.
  • 3-5 years working experience

24-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพ
  • ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

20-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล