• ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • บริหารยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ
  • ออกพบลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทสม่ำเสมอ

28-May-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี
  • มีทัศนคติเชิงบวก
  • บริหารเวลา และเป้าหมาย ได้ดี และทำงานมีระบบ

28-May-17

 

Applied
  • Degree in Sciences or Medical Sciences
  • 1 - 2 years sales experience in the Pharmaceutical
  • Good personality, communication and negotiation

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล