• วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
  • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
  • มีเทคนิคการทดสอบเฉพาะ เช่น ELISA, MTT assay

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor degree or Master degree in Pharmacy
  • 2 years’ experience in Pharmaceutical or healthcar
  • Strong interpersonal and communication skills,

13-Jan-17

 

Applied
  • ผ่านการทำงานด้านตรวจสุขภาพ หรือเป็นPN NA
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจอาชีวอนามัย
  • ออกหน่วยปฏิบัติงานนอกสถานที่

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล