• ดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ ICU
  • ให้บริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล
  • ดูแล วางแผนงานบริการพยาบาล

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Minimum 3 years experience in sales of OTC channel
  • CAN DO attitude,Good communication and negotiation
  • Have an own car and driver's license

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
  • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
  • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล