• นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ยา
 • จัดกิจกรรม ออกบูท และอีเว้นต่างๆ
 • เปิดตลาดลูกค้ารายใหม่ ตามจังหวัดและเขตที่รับผิดชอบ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have Pharmaceutical Degree
 • > 3 years Quality System practice in manufasturing
 • Good Command in Speaking English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชลบุรี, จันทบุรี
 • เภสัชกร / พยาบาล
 • คลังยา, โรงพยาบาล

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Pharmacy degree is advantage
 • Healthcare, Pharmaceutical, Medical Specialist
 • Location: Rayong Basic Salary THB 40,000 up

17-Feb-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Diving qualifications / Physically strong
 • 3 years experience in supervision of staff
 • Appropriate academic qualifications

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree a medical, pharmacy, nursing
 • Good command of English language.
 • Deliver product key messages to target groups.

16-Feb-17

 

Applied
 • ออกหน่วยปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตรวจสุขภาพให้กับพนักง
 • ผ่านการทำงานด้านตรวจสุขภาพ หรือเป็น PN NA
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจอาชีวอนามัย

16-Feb-17

 

Applied
 • ผ่านการทำงานด้านตรวจสุขภาพ หรือเป็น PN NA
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจอาชีวอนามัย
 • ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานตามสถานประกอบการต่างๆ

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผ่านการทำงานด้านตรวจสุขภาพ หรือเป็นPN NA
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจอาชีวอนามัย
 • ออกหน่วยปฏิบัติงานนอกสถานที่

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ติดตามดูแลการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรประกันราคา
 • ปริญญาตรี สัตวศาสตร์, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

15-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลการจัดการพ่อแม่พันธ์ไก่เนื้อ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์

15-Feb-17

 

Applied
 • สัตวบาลดูแลโรงฟัก
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงฟัก
 • สามารถใช้โปรแกรม excel ได้

15-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการเลี้ยงไก่เนื้อ
 • มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่เนื้อ 3-5 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

15-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตลูกไก่ทั้งหมดภายในโรงฟักไข่
 • ประสบการณ์ด้านโรงฟักไข่ มากกว่า 5 ปี
 • ปริญญาตรี สัตวศาสตร์

15-Feb-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี (การพยาบาล)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี

14-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล