• ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • บริหารยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ
  • ออกพบลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทสม่ำเสมอ

21-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี
  • ต้องมีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุ
  • มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล