Medical Research Technologist

US Embassy Bangkok

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor’s level degree in a laboratory science
 • Advanced skill level in bacterial diagnostics
 • Conducting research projects initiated by SLCP

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • สามารถเขียน WI , SOP ที่ใช้ในงานได้
 • มีประสบการณ์ทางด้าน QA/QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ GMP
 • มีใบประกอบโรคศิลป์

24-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษดีพอสมควร
 • ชอบงานด้านเอกสารและงานทะเบียน

24-Mar-17

 

Applied

Medical Research Technologist (QA/QC)

US Embassy Bangkok

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor’s degree in nursing science
 • Background in clinical trials, HIV/AIDS, GCP
 • 2 years of experience in a research and clinical

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล