• Experiences in Branch banking management.
  • Knowledgeable in Corporate and personal banking.
  • Bachelor or master degree.

17-Mar-17

 

Applied
  • พนักงานประจำ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • หญิง อายุ 24 ถึง 30 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนได้ดี

17-Mar-17

 

Applied
  • ให้บริการแลกเปลี่ยน ซื้อ/ขาย เงินตราต่างประเทศ
  • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 28 ปี
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือลักขโมย

14-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล