• นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female age 25-35 years old.
 • Bachelor’s degree in financial or economic field.
 • Minimum 3-5 years experience in Financial

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดนโยบายด้านบัญชีการเงินของบริษัท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน
 • ประเมินสภาพคล่อง (Cash Flow)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Compliance (Securities Brokerage)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • COMPLIANCE
 • securities
 • AML

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Consulting skills
 • Problem solving & Analysis
 • Ability to present to executives

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ability to present to executives
 • Good presentation skills
 • Ability to develop and defend a POV

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sr Finance Manager

MINT

กรุงเทพมหานคร

 • Multi national company
 • Senior leader
 • Career growth

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

KYC / Compliance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance AML
 • KYC/CDD Account Opening
 • Legal Know your client

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

FX Dealer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Foreign Exchange, FX
 • Treasury
 • Wholesales Banking

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Brokerage business with Front Office System
 • Experience in testing or automated testing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in quantitative fields
 • Minimum 1 year of R/Python/Scala/Java/C#/C++
 • ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่สาขาราษฎร์บูรณะ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • 5-7 years of brokerage industry experience
 • Experienced in call center management is a BIG PLU

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • finance
 • accounting
 • analysis

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Great Salary and Benefits
 • Huge career growth potential
 • Located in Bangkok

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in IT, Computer science
 • Self-motivated and self-learning capability
 • Experienced in Financial market would be advantage

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
 • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ
 • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New Graduates are welcome to apply
 • Have positive attitudes, service minded, pleasant
 • Good command of English, Chinese, Japanese

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai with Master’s degree in Business Admin
 • Experience in the back office and operation area
 • Excellent command of both written & spoken English

21-Jan-17

 

Applied

Operational Risk Specialist (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • operational risk
 • bcm
 • risk management

21-Jan-17

 

Applied

Head of Product Strategy

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • STRATEGY
 • PRODUCT
 • FIN TECH

20-Jan-17

 

Applied

Trade Finance Sales Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Trade Finance Sales
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

20-Jan-17

 

Applied
 • Analyze factors to liquidity risk and IRRBB
 • Monitor report on credit and deposit movement
 • Degree in Accounting, Finance and Economics

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied

Compliance Officer

Phatra Securities Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 1-2 years of experience in auditing, compliance
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • finance accounting
 • cost reduction
 • raising fund

20-Jan-17

 

Applied

FINANCIAL CONTROLLER

Pure Search Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Good command in English
 • CPA qualification
 • At least 5 years

20-Jan-17

 

Applied
 • Male or female, age between 25 - 32 years old
 • Bachelor Degree in Accounting/Finance or related
 • Minimum 3 years experiences in collection function

20-Jan-17

 

Applied
 • Master’s degree in business/financial/accounting
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Must be able to perform well under pressure

20-Jan-17

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • 1 - 3 yrs exp in financial position
 • Good command of English will be an advantage
 • Attractive Benefit/ Bonus

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MBA / Financial Engineering graduates.
 • 3 - 5 years’ experience in the Thai capital market
 • Excellent communication and interpersonal skills

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality.
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting.
 • Willing to work at least 2.5-3 years.

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • New graduated are welcome
 • Age not over 30 years old

19-Jan-17

 

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a large Thai bank
 • Exciting career

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide financial services to group companies
 • Experience in treasury and financial products
 • Good command of English

19-Jan-17

 

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

19-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for ATM, branch and cash center route
 • 5 years experience preferably in logistics
 • Bachelor degree and above in Engineer, Statistics,

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience in risk management from banks
 • Credit risk, Operational risk background
 • Good command of English

19-Jan-17

 

Applied
 • Focusing in sales finance product development
 • Develop marketing strategies and channels
 • Maintain relationship with current customers

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Single License
 • Self motivated, Proactive
 • Banking, Finance, Fund

19-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Single License
 • Self motivated, Proactive
 • Banking, Finance

19-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co-ordinate with branch and relevant parties

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years in Public Company Limited
 • Knowledgeable in LAW
 • Analytical skill and Detail oriented person

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

19-Jan-17

 

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

19-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Accounting Manager

MINT

กรุงเทพมหานคร

 • Multi National Company
 • Career growth
 • See job description.

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล