• Knowledge in SAP All Finance related modules
  • Experience of working in MNCs (Manufacturing)
  • Working locate at Banpong, Ratchaburi

21-Jun-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • รักงานบริการลูกค้า

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล