• Experience in the similar financial role
 • Willing to work at Rayong
 • Fair command of English

26-May-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อจากสถาบันการเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า
 • วิเคราะห์สินเชื่อรถบรรทุกหรือรถยนต์มาแล้ว 1ปี

25-May-17

 

Applied
 • Issue manual invoice for non-trade sale.
 • Control A/R aging, preparation A/R voucher.
 • Preparation VAT report and submit PP.30.

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-5 ปี ด้านการตลาดประกันภัย
 • านขายประกันภัยรถยนต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

24-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 5-10 years experiences in related field
 • Financial reporting: Monthly, Daily Cash flow

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล