Collection Officer / พนักงานติดตามหนี้ (จ.นครพนม)

Singer Thailand Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

22-May-17

 

Applied

Collection Officer / พนักงานติดตามหนี้ (จ.กาฬสินธุ์)

Singer Thailand Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

22-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

22-May-17

 

Applied

Collection Officer / พนักงานติดตามหนี้ (จ.มหาสารคาม)

Singer Thailand Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

22-May-17

 

Applied

Collection Officer / พนักงานติดตามหนี้ (จ.สุรินทร์)

Singer Thailand Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

22-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

19-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

19-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

19-May-17

 

Applied
 • ดูค่าใช้จ่าย - รายได้ของบริษัท,สรุปรายจ่าย
 • เขียนเช็คเข้าบัญชี,ทำข้อมูลเช็คจ่ายร้านค้า
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี-การเงิน 1 ปี ขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรับ (SFI)
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in Branch banking management.
 • Knowledgeable in Corporate and personal banking.
 • Bachelor or master degree.

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

17-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • qualified accountant with 5 years experience
 • Excellent background in accounting & finance
 • Control and supervises the finance function

12-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล