• At least 3 years in Credit Analysis
 • Experienced from Bank will be advantaged
 • ประจำสาขาอุดรธานี

18-Jul-17

 

Applied
 • จัดการงบกระแสเงินสด Statement , Cheque ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • ทำ Cash Flow Projection

14-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

14-Jul-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ : 23 - 35 ปี
 • มีความแม่นยำในการคำนวณตัวเลข
 • รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นกะได้

14-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

12-Jul-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล