• Financial Model, Project Feasibility
 • Business Plan, Business Development
 • Project financial analysis

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง 25 ปี ขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี-ป.โท บัญชี/การเงิน
 • ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (ทำงานเสาร์เว้นเสาร์)

28-Jun-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age under 30 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Strong Microsoft Office

27-Jun-17

 

Applied
 • - ชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • - จบปริญญาตรี / โท ทางด้าน การเงิน บัญชี หรือที่เก
 • - มีประสบการณ์ทางด้าน การบริหาร (Cash Flow)

27-Jun-17

 

Applied
 • Age under 30 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Strong Microsoft Office

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารงาน Call center 5 ปีขึ้นไป
 • รักงานบริการ มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดี
 • มีประสบการณ์กำหนดนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายของงาน

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล