Finance Manager

Venz Industrial Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • จบการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาการบัญชี การเงิน
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
  • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปด้านระบบบัญชี, ภาษี, ปิดงบ
  • ทักษะทางการทำบัญชี

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล