Finance & Accounting Manager

Roland Digital Group (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • Bachelor’s Degree in Accounting. Tax/BOI
  • At least 7 years of accounting experience
  • Ensure timely and accurate accounting

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ตรวจสอบบัญชี
  • เจรจาประนอมหนี้
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านการเงิน บัญชี อย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
  • มีความรู้การทำงบการเงินและงบประมาณ

16-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล