• budget planning and forecasting
  • physical stock
  • investment budget

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 30
  • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท
  • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล