• Finance
  • Banking Coordinator
  • Cash flow

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ระดับจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 5-10 ปี
  • สามารถปิดงบการเงินได้

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล