• ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ระดับจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 5-10 ปี
  • สามารถปิดงบการเงินได้

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล