• budget planning and forecasting
  • physical stock
  • investment budget

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน /บัญชี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สามารถเข้างานกะได้

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล