• ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน
  • มีประสบการณ์การวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินการ
  • จัดทำวิเคราะห์โครงการลงทุน

18-Jul-17

 

Applied

Finance Officer / พนักงานการเงิน

Newsponge Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศ ช-ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
  • ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน-การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์
  • อายุไม่เกิน40 ปี / ประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน 5 ปี
  • เคยติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน

12-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล