• วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
  • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

26-Apr-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ

26-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล