• ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
 • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ
 • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Full Time, Permanent
 • Degree
 • Salary provided

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New Graduates are welcome to apply
 • Have positive attitudes, service minded, pleasant
 • Good command of English, Chinese, Japanese

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Operational Risk Specialist (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • operational risk
 • bcm
 • risk management

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึนไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Head of Product Strategy

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • STRATEGY
 • PRODUCT
 • FIN TECH

20-Jan-17

 

Applied

Trade Finance Sales Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Trade Finance Sales
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

20-Jan-17

 

Applied
 • Analyze factors to liquidity risk and IRRBB
 • Monitor report on credit and deposit movement
 • Degree in Accounting, Finance and Economics

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied

Compliance Officer

Phatra Securities Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 1-2 years of experience in auditing, compliance
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • finance accounting
 • cost reduction
 • raising fund

20-Jan-17

 

Applied

FINANCIAL CONTROLLER

Pure Search Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Good command in English
 • CPA qualification
 • At least 5 years

20-Jan-17

 

Applied
 • Master’s degree in business/financial/accounting
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Must be able to perform well under pressure

20-Jan-17

 

Applied
 • Collection
 • Leasing
 • Risk Management

20-Jan-17

 

Applied
 • Marketing Support
 • Sales Support
 • Leasing

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Background
 • Sales & Marketing knowledge
 • Have knowledge in Automotive Business

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • 1 - 3 yrs exp in financial position
 • Good command of English will be an advantage
 • Attractive Benefit/ Bonus

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in banking or consulting firm
 • Strong analytical and conceptual skills
 • Entrepreneurship with P&L responsibility

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese Speaking Translator
 • Background in Finance and Accounting
 • JLPT N3 up

20-Jan-17

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • Product Owner
 • Digital Banking product
 • scrum product owner

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • New graduated are welcome
 • Age not over 30 years old

19-Jan-17

 

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a large Thai bank
 • Exciting career

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide financial services to group companies
 • Experience in treasury and financial products
 • Good command of English

19-Jan-17

 

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

19-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for ATM, branch and cash center route
 • 5 years experience preferably in logistics
 • Bachelor degree and above in Engineer, Statistics,

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience in risk management from banks
 • Credit risk, Operational risk background
 • Good command of English

19-Jan-17

 

Applied
 • Focusing in sales finance product development
 • Develop marketing strategies and channels
 • Maintain relationship with current customers

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Single License
 • Self motivated, Proactive
 • Banking, Finance, Fund

19-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Single License
 • Self motivated, Proactive
 • Banking, Finance

19-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co-ordinate with branch and relevant parties

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

19-Jan-17

 

Applied
 • Develop strategic directions & Business plans
 • Initiate and execute new project initiatives
 • Conduct and analyze market and competitive

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำวิเคราะห์ข้อมูลประมาณการรายได้
 • ส่งประเมินราคาหลักประกันและจัดทำเอกสาร
 • จัดทำCustomer review และเอกสารประกอบการพิจารณา

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบ One Stop Service
 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆให้มีประสิทธิภาพ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years of experience in SME, Business
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • Study and understand business and financial needs

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Law
 • 10 yrs' working exp in law and related fields
 • Good knowledge in related law which Leasing&HP bus

19-Jan-17

 

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

19-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Finance Manager

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • between 35 - 40 years old
 • Accounting or Finance
 • 5 years of experience in risk, credit control

19-Jan-17

 

Applied
 • Above 6 years' experienced in Collection.
 • Knowledge in hire-purchase or leasing business
 • Strong leadership, result-oriented& fluent English

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in credit card or retail
 • Graduate or higher in Economic, Financial
 • Set strategy for card usage on premium segment

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

MINT

กรุงเทพมหานคร

 • Multi National Company
 • Career growth
 • See job description.

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or a Master's degree in economic
 • Strong writing skills (Thai and English)
 • Experience in economic policy research,

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager

ORENBURG GROUP OF COMPANIES

กรุงเทพมหานคร

 • Proficiency in Excel with ERP, SAP or ORACLE
 • Proficiency in English
 • Understand overall Finance roles

18-Jan-17

 

Applied
 • Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

18-Jan-17

 

Applied
 • Modelling & Measurement
 • Minimum 5 years’ experience in Banking
 • MS. Excel and SAS are required

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • ปวส. - ปริญญาโท

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล