• Fluent in written and spoken English
  • University graduate
  • Experienced in working in a school is an advantage

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
  • Supervision of students when they are in Library
  • Man the circulation desk at times
  • Process and catalogue new stock

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบัน
  • มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำสูง มีใจรักบริการ
  • มีความสามารถในการสื่อสาร และติดต่อประสานงานสูง

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล