• เพศ ชาย หญิง อายุ 30-35 ปี
  • การศึกษา ปริญญาตรี
  • การสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น

17-Feb-17

 

Applied
  • Man the circulation desk at times
  • Process and catalogue new stock
  • Assist with the management and support of library

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Thai Nationality with Bachelor’s degree
  • experience working in a Library, preferably
  • Highly customer-focused

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล