• ดูแลความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อม พื้นที่บริการ
  • สร้างระบบงานบริการ ที่สะดวกและตอบโจทย์ความต้องการ
  • แนะนำข้อมูลและนำชมส่วนบริการ ให้กับผู้เข้าใช้

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือ และทรัพยากรความรู้
  • บันทึกสถิติการใช้งานหนังสือ วารสาร และทรัพยากร
  • จัดเรียงหนังสือ วารสาร และทรัพยากรความรู้

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล