• วาง แผนงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
 • ชอบคิดประเด็นในการพีอาร์ เขียนข่าว-เขียนสกู้ปได้ดี
 • หากเคยมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support local content & photography projects
 • Improve quality of website content
 • Fluent English & Thai

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Communications Arts
 • Supervise and oversee PR and advertisement’s
 • Good command in Thai and English

23-Feb-17

 

Applied
 • Review submitted customer and internal feedback
 • Handle Geo-related projects
 • Manage English language content on website

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in business management
 • Having experiences in assisting in project develop
 • Oral and written proficiency in English

21-Feb-17

 

Applied

Copywriter (6 month contract)

Agoda Services Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Familiarity and proficiency with Excel
 • Good English fluency in both reading and writing
 • Experience in copywriting or editing an advantage

21-Feb-17

 

Applied
 • Copy writer for Chinese native speaker
 • experienced in content writing and editing
 • able to travel for both domestic and international

20-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create conversations with Customers
 • Native English speaker
 • Experience Writer

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Review submitted customer feedback of hotels
 • Update and check hotel content
 • Handle Geo-related projects

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Copywriting, translation, editing and proofreading
 • Must be a native speaker
 • Proficiency in using CAT

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล