• สามารถเขียนได้ทุกวิชาในการสอบเข้าราชการ
  • สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นตัวอักษรได้ดี
  • ทำงานได้รวดเร็ว

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ตรวจสอบและแก้ไขการใช้ภาษา
  • เรียบเรียงต้นฉบับให้เข้าใจง่าย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
  • รับและตรวจสอบต้นฉบับจากบรรณาธิการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล