• ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วารสารศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนบทความ ทดลองโครงสร้าง เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิก
 • มีความรู้ด้านช่างต่างๆ เช่น การสร้าง,ซ่อม,แก้ไข

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขต้นฉบับ ดูแลกระบวนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Creative-VDO Editor & 3D Animation

Newspective Group

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรี ด้าน Media / Film / Communication Art
 • 1 – 7 ปี ด้านสื่อทางวิดีโอ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
 • มีความเข้าใจในงานตัดต่อ และการทำ 3D Animation

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design and produce newsletter, poster and brochure
 • Support management in drafting message, speech.
 • Develop, implement and administer all policies

22-May-17

 

Applied

Content Editor Assistant

Founder 29 Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 17K ขึ้นไป ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • สถานที่ทำงานสุขุมวิท ติด BTS

21-May-17

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร สื่อสารมวลชน
 • รักงานเขียน สามารถเขียนบทความ แปลหรือเรียบเรียง

20-May-17

 

Applied
 • 3 years of experience with background
 • Excellent analytical, problem solving
 • eam player and self-starter

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Creative Content Writer Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Content/creative development
 • Versatile content editor
 • Content writing, social media, agency, comms

19-May-17

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปล ที่จะพิมพ์ออกเป็นหนังสือ
 • ประสานงานกับนักแปลเพื่อสร้างสรรค์งานที่ดีที่สุด
 • คิดชื่อหนังสือและคำโปรย

19-May-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Excellent English writing/editing skills
 • Ability to cope with tight deadlines
 • Prior editing experience at least 2 years

19-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์
 • เขียนข้อความโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ ได้ดี
 • ทักษะด้านการวางแผนและบริหารสื่อประชาสัมพันธ์

18-May-17

 

Applied
 • 5 years’ experience
 • Excellent English writing skills
 • Bachelor or master degree in Communications

18-May-17

 

Applied
 • Quality assurance
 • Terminology and glossary management
 • Proficiency in using CAT

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years work experience in fields
 • 2 years work experience in fields
 • achelor's degree in Communication Arts

18-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการเขียนและคัดเลือกบทความ,สัมภาษณ์
 • มีประสบการณ์การใช้งานและทดสอบซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร

17-May-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in PPC search advertising & performance
 • Able to build large data structures
 • Extremely comfortable with data

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ทำหน้าที่ตรวจสอบต้นฉบับหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
 • สามารถนำงานกลับไปทำที่บ้านได้

17-May-17

 

Applied
 • Review submitted customer feedback of hotels
 • Update and check hotel content
 • Handle Geo-related projects

14-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Building a strong / good corporate image
 • At least 5 years’ experience in PR and MARCOM
 • Female, age over 30 years old

09-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล