• ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์, อสังหาฯ, การตลาด
 • รักงานเขียน มีความรู้เกี่ยวกับบ้านและคอนโด
 • มีความรู้ด้าน Content Marketing / Online Maketing

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร สื่อสารมวลชน
 • รักงานเขียน สามารถเขียนบทความ แปลหรือเรียบเรียง

27-Apr-17

 

Applied
 • Excellent English writing/editing skills
 • Ability to cope with tight deadlines
 • Prior editing experience at least 2 years

27-Apr-17

 

Applied
 • Degree in marketing, communications
 • 2-5 years working experience of digital marketing
 • Female, Thai Nationality, 25-35 years old

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ทำหน้าที่ตรวจสอบต้นฉบับหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
 • สามารถนำงานกลับไปทำที่บ้านได้

25-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Building and executing social media strategy
 • Good understanding of digital&online communication
 • Generating and sharing content daily

24-Apr-17

 

Applied
 • Write Slogans, scripts and Internet content
 • Produce content combined with promotional material
 • Work closely with marketing department

24-Apr-17

 

Applied
 • 2 years of experience graphic/media design
 • Shooting and Operating VDO campaign
 • Adobe Premiere Pro, illustrator, After Effect

24-Apr-17

 

Applied
 • Maintain quality of website content translation
 • Recruit, manage and supervise freelancers
 • Analyse language specific data to optimise website

15-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Review submitted customer feedback of hotels
 • Update and check hotel content
 • Handle Geo-related projects

13-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for Chinese translation & content
 • Chinese copywriting and translating
 • Localization ideas & linguistic perspectives

13-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Advertising, Marketing, Media
 • Copy writing and blogging experience
 • Knowledge in Photoshop

03-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล