• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
 • แปลเอกสาร
 • ตรวจและแก้ไขบทซีรีส์ สารคดี สำหรับพากย์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนหลากหลาย
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Lightroo, Illustrator

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผลิตเนื้อหาให้สอดคล้องกับ content ของ AomMoney.com
 • ต้องเข้าใจคนอ่าน และนักเขียนที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
 • มีความสามารถในการเขียนบทความให้น่าสนใจ น่าติดตาม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Creative Copywriter

Wunderman

ปทุมวัน

 • Creative copywriter
 • Digital Copywriter
 • Advertising agency

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Daily active with social network site
 • Content strategy,conduct digital content campaign
 • 5 years experience in digital marketing/content

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ผู้ช่วยบรรณาธิการที่มีความรู้และทักษะด้านภาษาไทยดี
 • รักการอ่าน และสามารถอ่านหนังสือได้หลากหลายแนว
 • มีทักษะการใช้ Computer, Microsoft Office, Internet

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Write, edit, design dummy sheet, focus
 • Ability to understand complex information
 • Highly creative and team-oriented

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in business management
 • Having experiences in assisting in project develop
 • Oral and written proficiency in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any related fields
 • 1 - 3 years working experience in design
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 22-35

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท คณะนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
 • สามารถเขียนข่าวและถ่ายรูปได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Communication Arts
 • Designs and develops engaging contents
 • 2 year experience as copywriter or content editor

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Copywriter (6 month contract)

Agoda Services Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Familiarity and proficiency with Excel
 • Good English fluency in both reading and writing
 • Experience in copywriting or editing an advantage

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in journalism, communications
 • Good command of written and spoken English
 • Crystalize writing for digital marketing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในกองบรรณาธิการ 2 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Age not over 35 years
 • Basic - good skills in graphic program

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity in top health media portal
 • Competitive salary and health insurance
 • Central location 1 minute away from BTS Nana

21-Feb-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Opportunity in top health media portal
 • Competitive salary and health insurance
 • Central location 1 minute away from BTS Nana

21-Feb-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนข่าว บทความ รีไรท์ สรุปประเด็นข่าวได้
 • ดูแลอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Social Content Editor
 • 3 years of experience with background in digital
 • Strong written and verbal communication skills

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being responsible for all company meeting agendas
 • Thai nationality, aged 30 - 35 years old
 • Knowledge of IFRS and 56-1 reporting is preferable

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Direct work and contact on site with Technical Ser
 • Support for Technical Service Operations Specialis
 • Direct cooperation with Lionbridge

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บรรณาธิการ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำสื่อนิตยสาร/หนังสือ/โฆษณา

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in journalism
 • Excellent communications and writing skills
 • Good Presentations skills

20-Feb-17

 

Applied
 • career development opportunities
 • servicing respectable government agency
 • salary and benefits

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Conducting regular website checks
 • Maintain, review and continually improve content
 • Responsible for content performance

20-Feb-17

 

Applied
 • experience in agency or corporate PR, Journalist
 • Bachelor’s degree, MA in Marketing, Advertising
 • Good Command of English,

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • 2 years experience in marketing or related field
 • Creative and inventive, with a great eye

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Copy writer for Chinese native speaker
 • experienced in content writing and editing
 • able to travel for both domestic and international

20-Feb-17

 

Applied
 • คิดหัวข้อ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ
 • เขียนข่าว Content ตามคอนเซ็ปต์ ลงเว็บไซต์
 • วุฒิการศึกษา : ศิลปะศาสตร์ / วารสารศาสตร์

20-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับนักเขียนภายใน เพื่อออกบทความบนเว็บ
 • ดูแลcontent เกี่ยวกับเรื่องการออมเงิน การลงทุน ฯลฯ
 • ใช้เครื่องมือการทำตลาดออนไลน์ต่างๆได้

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อ/ประสานงานกับร่วมลูกค้าเเบรด์ชั่นนำ
 • สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลา

20-Feb-17

 

Applied
 • 5 year experience in digital marketing & CRM
 • Digital content, communication&engagement skills
 • Have ability to connect to business partner

20-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • จัดทำ Subtitle (บทบรรยาย) ภาษาต่างๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถฟังภาษาอังกฤษ

20-Feb-17

 

Applied
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • เขียนบทความภาษาอังกฤษให้กับเว็บไซต์
 • นำเสนอความคิดเห็น ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์

20-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Create conversations with Customers
 • Native English speaker
 • Experience Writer

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Translation, English
 • Ability to work in shifts and under tight schedule
 • Excellent proofreading and writing skill in Thai

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Translator Linguist Editor
 • Strong command of spoken and written English
 • Translating for Facebook Microsoft and Apple

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in communications, journalism
 • Excellent copywriting and copyediting skills
 • Knowledge in using a content management

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Communications Arts, Journalism
 • 5 experience in Corporate Communications
 • Media Relations, Branding,Communication,CSR

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Acquire qualified contents
 • Be the account owner of multiple content providers
 • To ensure the quality of content and report issue

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วาง แผนงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
 • ชอบคิดประเด็นในการพีอาร์ เขียนข่าว-เขียนสกู้ปได้ดี
 • หากเคยมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Only
 • degree or higher in Public Relation
 • Can write press releases and contact media

17-Feb-17

 

Applied
 • University degree in Marketing, Communications
 • Minimum of 2-5 years of relevant experience
 • Experience in external marketing communications

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • 1-2 years experience in marketing or related field
 • Good English, both written and spoken

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Review submitted customer feedback of hotels
 • Update and check hotel content
 • Handle Geo-related projects

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Passion for foreign news
 • Read & write Thai, fluent English
 • Competitive Salary

16-Feb-17

 

Applied
 • Full time, permanent
 • Salary provided, bonus, health insurance
 • Middle level, 2 years experience

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Communications Arts
 • Supervise and oversee PR and advertisement’s
 • Good command in Thai and English

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล