• travel content writing
 • content writing
 • quality control

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • บรรณาธิการ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำสื่อนิตยสาร/หนังสือ/โฆษณา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MUST speak excellent English and Thai
 • MUST be well presented and friendly
 • MUST have the can do attitude

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Design and produce newsletter, poster and brochure
 • Support management in drafting message, speech.
 • Develop, implement and administer all policies

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Building and executing social media strategy
 • Good understanding of digital&online communication
 • Generating and sharing content daily

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ ด้านกองบรรณาธิการ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถพิสูจน์อักษร ได้ทั้งไทยและอังกฤษ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • มีใจรักการอ่านและสนุกกับงานที่ทำ
 • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต ขี้สงสัย

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบคอลัมภ์ต่างประเทศ แปลข่าว
 • อายุ 25 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Write Slogans, scripts and Internet content
 • Produce content combined with promotional material
 • Work closely with marketing department

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, age 25 Up
 • Minimum Bachelor’s Degree
 • 3 years’ up related working experience

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years of experience graphic/media design
 • Shooting and Operating VDO campaign
 • Adobe Premiere Pro, illustrator, After Effect

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Creative Content Creator
 • Fashion / Lifestyle
 • Opportunity in career development with the brand

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Translator Linguist Editor
 • Strong command of spoken and written English
 • Translating for Facebook Microsoft and Apple

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for In-store and offline media
 • Survey, collect data, and analyze each media
 • Coordinate with internal and external persons

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • writing news, content, and announcements channel.
 • Creativity to generate ideas and initiate them
 • Strong knowledge/interest in RoV

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลสำหรับการ์ตูนความรู้
 • ประสานงานการผลิตหนังสือเเละผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • อ่านข้อมูลภาษาอังกฤษเเละเรียบเรียงได้ถูกต้อง

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูล
 • ประสานงานการผลิตหนังสือเเละผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • อ่านข้อมูลภาษาอังกฤษเเละเรียบเรียงได้ถูกต้อง

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New graduates in Bachelor’s or Master’s Degree
 • Excellent command of Thai and English
 • Having a passion for journalism

20-Apr-17

 

Applied
 • Thai citizen, fluent in spoken and written English
 • Bachelor Degree in related fields.
 • Internet, computer and social media savvy.

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานเขียน สามารถเขียนบทความ แปล
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร
 • แปลและเรียบเรียงบทความได้เป็นอย่างดี

20-Apr-17

 

Applied
 • ร่วมพัฒนา Contents ของสื่อสิ่งพิมพ์
 • มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • รับผิดชอบงานด้านบรรณาธิการในส่วนของ บทความ

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร สื่อสารมวลชน
 • รักงานเขียน สามารถเขียนบทความ แปลหรือเรียบเรียง

20-Apr-17

 

Applied
 • Creative ideas
 • Ability to anticipate
 • Flexiblity

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent English writing/editing skills
 • Ability to cope with tight deadlines
 • Prior editing experience at least 2 years

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in journalism, communications
 • Good command of written and spoken English
 • Crystalize writing for digital marketing

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วาง แผนงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
 • ชอบคิดประเด็นในการพีอาร์ เขียนข่าว-เขียนสกู้ปได้ดี
 • หากเคยมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in new set up & sudden company
 • to work with exciting client websites
 • to learn about web marketing

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in new set up & sudden expansion company
 • to work with exciting client websites
 • to learn about web marketing & many business

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in communications, journalism
 • Excellent copywriting and copyediting skills
 • Knowledge in using a content management

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนหลากหลาย
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Lightroo, Illustrator

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์, อสังหาฯ, การตลาด
 • รักงานเขียน มีความรู้เกี่ยวกับบ้านและคอนโด
 • มีความรู้ด้าน Content Marketing / Online Maketing

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in writing Thai for business
 • Fluent in written & spoken English and Thai
 • A Bachelor’s Degree in Journalism

19-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านสายกีฬาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อสายกีฬา
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age not over 30 years old
 • Degree or above in Education, Journalism
 • Fluent in Thai, English

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good in English & Thai Literature
 • Good MS Office/Work under pressure
 • Flexibility/Mobility/Passion in traveling

19-Apr-17

 

Applied
 • Supporting Digital Safety and Security
 • Project Coordinator
 • Media NGO

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chinese Digital Contents Planner
 • Chinese Copy writer
 • Fresh grad welcome

19-Apr-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 24 – 30 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 2 ปี

19-Apr-17

 

Applied
 • Degree in marketing, communications
 • 2-5 years working experience of digital marketing
 • Female, Thai Nationality, 25-35 years old

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Execute all marketing plan under the supervisory
 • Manage projects and working with agencies
 • Support all marketing activities and documents

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Copywriter (6 month contract)

Agoda Services Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Familiarity and proficiency with Excel
 • Good English fluency in both reading and writing
 • Experience in copywriting or editing an advantage

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Familiar with Adobe software products.
 • Willing to learn InDesign and FrameMaker.
 • Monthly Salary 14K to 30K, plus bonuses and OT.

18-Apr-17

 

Applied
 • Content providing skills / Copy writing skills
 • Able to use Wordprerss
 • Understanding of Brand marketing

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ทำหน้าที่ตรวจสอบต้นฉบับหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
 • สามารถนำงานกลับไปทำที่บ้านได้

18-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Content Writer
 • Full of motivation
 • Japanese company, the office is near MRT Rama 9

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Understand client product and campaign
 • ensure project KPI’s are met
 • Monthly reports and analysis to be sent out

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล