• Supply Chain/Logistics Operation management.
 • Passion in pursuing a career in Supply Chain.
 • Active involvement and leadership in student.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • คุมสต้อกเครื่องมือเครื่องจักร

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ซ่อมแซมชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้ได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

24-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

23-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

23-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

23-Feb-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลด้านความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • ผ่านการอบรมทักษะการช่วยชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการว่ายนํ้าที่ดี

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ เกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 0-3 ปี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล