• ปวส. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.5
 • สาขาช่างยนต์ - ช่างไฟฟ้า - ช่างอิเลคทรอนิคส์
 • มีเงินเดือนและสวัสดิการตั้งแต่เริ่มฝึก

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female / age : not over 40 years old
 • Finding new customer
 • Having Japanese skill : N3 up

24-Jul-17

 

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • degree in Engineering: Mechanical or related
 • 0-2 years in Engineer position from manufacturing

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 – 26 years old
 • degree in Engineering: Mechanical field only
 • 0 – 5 years in Electrical or Automotive industry

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 – 26 years old
 • degree in Engineering: Mechanical field only
 • 0 – 5 years in Electrical or Automotive industry

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 – 26 years old
 • degree in Engineering: Mechanical field only
 • 0 – 5 years in Electrical or Automotive industry

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย, หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ทำความสะอาดในห้องครัว
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

22-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล รักษา ทำความสะอาด
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Jul-17

 

Applied
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารการเงิน
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Jul-17

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่นำรถมาเข้าใช้บริการ
 • อธิบายงานซ่อมให้ลูกค้ารับทราบ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ต้อนรับลูกค้าที่นำรถมาเข้าใช้บริการ
 • อธิบายงานซ่อมให้ลูกค้ารับทราบ

20-Jul-17

 

Applied
 • Male / Female, 21 years old up.
 • Bachelor degree in any field
 • 0 – 2 years in purchasing from manufacturing

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • providing both the field of manufacturing service
 • Opportunity to support of overseas expansion
 • Able to learn Japanese culture and business

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18-22ปี
 • วุฒิปวส.*ปริญญาตรี
 • รับนักศึกษาฝึกงานที่กำลังจะจบการศึกษา

20-Jul-17

 

Applied
 • Male / Female, 21 – 26 years old
 • degree in Engineering: Mechanical field only
 • 0 – 5 years in Electrical or Automotive industry

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีเต็มขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ดูแลงานซ่อม,บำรุงรักษา,ระบบปรับอากาศ

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in engineering
 • Fresh graduate are welcome or 2 years quality
 • Qualified internal auditor or Lead Auditor

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล