• มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในตำแหน่ง ตั้งแต่ 3-7 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจในขบวนการ Site Selection
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในตำแหน่ง ตั้งแต่ 0-5 ปี
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop เป็นอย่างดี
  • หากมีความรู้ในโปรแกรมอื่นๆ

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Controller

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

  • Great Company
  • Great Location
  • Great Package

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล