• 5 years’ professional work experience in a related
  • Strong oral and written communication skills
  • Strong interpersonal skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล