• ให้ความรู้ด้านสุขศึกษากับผู้เข้าร่วมโครงการ
  • ติดต่อประสานงานในโครงการ กับ สถานที่วิจัย
  • เก็บข้อมูลการวิจัย บันทึก และตรวจสอบข้อมูล

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Managing recruitment systems and processes
  • Overseeing manpower planning, recruitment
  • Monitoring salary structure and benefits

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล