HR MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

อุบลราชธานี

  • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
  • 7 years’ experience in human resources
  • Managing employee relations and staff welfare

28-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวส. ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

27-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวส. ขึ้นไป
  • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล