• วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ
  • บริหารสำนักงานอย่างน้อย 4 ปี

21-Apr-17

 

Applied
  • วางแผนพัฒนาบุคลากร
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21-Apr-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในการทำ Analytic, HR Dashboard
  • มีความเข้าใจในระบบการจัดทำค่าจ้าง SAP-HR
  • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ในระดับดี

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล