• To work in Warm company and flexible atmosphere
  • High payment & High potential working
  • Be able to utilize your skill

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35-45 ปี
  • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี
  • มีองค์ความรู้หรือสนใจด้านการเเพทย์การพยาบาล

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล