HR MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Managing recruitment systems and processes
  • Overseeing manpower planning, recruitment
  • Monitoring salary structure and benefits

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • พนักงานต้อนรับ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
  • เพศหญิง การศึกษาระดับปวช ปวส. ถึง ปริญญาตรี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ใช้งานMicrosoft office

23-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
  • บุคลิกภาพดีและมีใจรักการบริการ
  • เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงกับการบริหารธุรกิจ

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล