• จบการศึกษาระดับ ปวส. เทียบเท่าหรือสูงกว่า
 • มีความรู้ในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR & Admin, KPI, Competency
 • Payroll system, Business plus
 • Relocate, good benefit

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Managing recruitment systems and processes
 • Overseeing manpower planning, recruitment
 • Monitoring salary structure and benefits

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR, HR&Admin, Labour law
 • Employee relation, Union
 • Payroll system, able to relocate

24-Mar-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 40-45 years old
 • Good command of English
 • 10-15 years working experience

22-Mar-17

 

Applied
 • to work in Warm Company and flexible atmosphere
 • High payment & High potential working
 • Be able to utilize your skill

22-Mar-17

 

Applied
 • Udonthani
 • HR Manager
 • EMployee relation

21-Mar-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35-45 ปี
 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี
 • มีองค์ความรู้หรือสนใจด้านการเเพทย์การพยาบาล

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล