• วันหยุดประจำปี
 • พักร้อน
 • อื่นๆ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 days working day
 • Group insurance
 • Bonus/Provident fund

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Group insurance/Yearly medical check up
 • Yearly Bonus
 • provident fund

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อบรมพนักงานตามหน่วยงาน ดูแลสวัสดิการ
 • ใช้โปรแกรมMS Office เป็น
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานเอกสาร ดูแลเอกสารการเบิกจ่าย
 • สรุปงานตามไตรมาส การวางแผนเข้าอบรม
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • รวบรวม บันทึก รักษา และจัดเตรียมข้อมูล
 • ปฏิบัติงานและดูแลด้านเอกสารงานขายต่างๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

GA Staff

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Consumable and equipment supply & control service
 • Handles HR roles. Coordinate with people in nay le
 • Improve environment in working area to contribute

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied

HR Supervisor

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Experience in recruiting job
 • Screen resumes and interview qualified candidate
 • Good English communication

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide general administrative duties
 • Prepare raw data for engineering admin creates
 • Provide general administrative duties

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years of work experience in recruitment
 • Experience in a manufacturing company
 • Establishing recruiting requirements

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
 • รับผิดชอบการส่งสินค้าของ Supplier
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience 0 - 3 years in Payroll
 • Good command in English language
 • Good command in computer skills of Ms Office

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรถยนต์บริษัท
 • สถิติ ขาด ลา มาสาย
 • ปวช. - ปริญญาตรี

29-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in any fields
 • experience in a customer services role
 • High level of patience and tolerance

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Recruitment, HR or Sales function
 • Work Well in a Team Environment
 • Good Benefits

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree BA , Management
 • Can read and write English well.
 • To make daily MRP checking for monitoring

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in any field
 • At least 5 years experience in Higher Education
 • Good English communication skills

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or above in Industrial Education
 • Minimum 15 years of training experience
 • Good management skills

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training Manager
 • Ayutthaya
 • Training & Development

25-May-17

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Training & Development Officer / Sr.Officer
 • Learning & Development / Organizational Developmen
 • 2 years experiences of Training & Development

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, Thai nationality, aged 42-55 years
 • 10 years’ experience in Human Resources
 • Degree in HR, Business or a related field

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Qualified to degree level in a related subject
 • 10+ years of manufacturing Human Resource
 • Strong background in HR C&B polices and strategies

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

25-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

24-May-17

 

Applied
 • Be human resource development client service
 • Developing effective orientation initiatives
 • Identify and solve the problems that may occur

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล