Accounting Manager

MINT

กรุงเทพมหานคร

 • Multi National Company
 • Career growth
 • See job description.

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure good customer service
 • Degree in Food Science
 • Good command of English

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied

HR Strategy Officer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • At least 5 years of experiences in HR Strategy
 • Good Personality, excellent presentation skill
 • Initiative in strategic management, hands-on

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ และจัดการฐานข้อมูลลูกค้า
 • บันทึกข้อมูลการขายรายวัน, สรุปรายสัปดาห์ รายเดือน
 • บันทึกข้อมูลและรายงานต่อทีมงานในเรื่องของการเตือน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lawyer Officer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Lawyer License
 • Legal
 • Contract

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s degree in any or related
 • Good command of spoken/written in English
 • Strong interpersonal skills and service-minded

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Be part of Thailand’s leading bicycle
 • An opportunity to brush up your working
 • Control the inventory management according

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินงามตามที่ผู้ร้องขอระบุในใบขอดำเนินการ
 • เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถยนต์
 • มีใบอนุญาติขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อลูกค้าและประสานงาน
 • รวบรวมเอกสาร เสนอต่อผู้บริหาร
 • รวบรวมเอกสาร เสนอต่อผู้บริหาร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกเรือ
 • ติดตามข่าวสารจาดเรือและติดต่อ Agency
 • หาตำแหน่งลูกเรืองที่ต้องการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assist in Accounts and daily ops Documentation
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 21 - 30

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ensure that contracts and proposals are properly
 • Understanding and attention to detail
 • Conduct contract strategy meetings

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of general procurement processes
 • Construction, Engineering and purchasing backgroun
 • At least 5 years’ exp of working as an admin sup

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New graduate are welcome
 • Thai native speaker
 • Strong communication, administrative skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good communication and presentation skills and can
 • Able to work under pressure and creative thinking
 • Good negotiation skill

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Regional HRBP

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Career Enhancement
 • Challenging role
 • Regional Exploring

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience in training
 • Experienced with ISO system
 • knowledge of HRM/HRD and Thai labor law

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Intern

International Organization for Migration (IOM)

กรุงเทพมหานคร

 • University Degree in international relations
 • less than two years of relevant working experience
 • Strong organizational and time management skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 35-40 years old.
 • Bachelor’s degree in any field.
 • Very good command of English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work at Sathorn (Monday-Friday) 9AM-6PM
 • Experience in HR Admin, Overtime, Invoice
 • Good service mind and can-do attitude

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย ,หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Word Excel

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • เชี่ยวชาญเส้นทางที่จะทำการตลาดเป็นอย่างดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Internet ได้เป็นอย่างด

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

VP, Leadership and talent development

dtac

กรุงเทพมหานคร

 • 10 years of relevant experience
 • Develop and drive a Leadership development agenda
 • Develop and drive a talent management program

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Office Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Work Permit Visa
 • HR and Administration
 • General Affair

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Challenging Role
 • Career Opportunity
 • Team Leader

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Assistant Building Manager

MINT

กรุงเทพมหานคร

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ MIS หรืออื่น ๆ
 • ประสบการณ์ในด้านฐานข้อมูลการขายหรือที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนควบคุม และแก้ไขปัญหาการขายสินค้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR RECRUITER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years of experience in HRM
 • Pleasant, smart and self-confident skils
 • Excellent written and spoken command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work for respected multinational company
 • High-level managerial job
 • Build a rich and rewarding career

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Human Resources Management
 • 10-15 years of HRM experience
 • Experience in Corporate HR Office

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exhibition sales and sales administration
 • Strong interpersonal and organizational skills.
 • Good command of English skills.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality Only, age 25 – 35 years old
 • Five-day work week
 • Paid vacation, 10 days per year

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR / Admin Supervisor

Vet 4 Animal Hospital Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Job Benefits
 • Ability to Learn & adapt
 • Heart for Animals

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Recruitment Consultant

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Work in flexible environment
 • Ability to communicate effectively
 • Recruitment with good English skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Strong interpersonal
 • Good communication skill
 • Experiences in Human Resource / Recruitment

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เดินเอกสาร
 • ตามเอกสาร
 • ตามงาน ประสานงานจากแผนกต่างๆ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-8 years experience as corporate trainer
 • Develop and Maintain Training Material
 • Design effective training programs

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Law
 • Secretary
 • เลขานุการบริษัท

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female age 25-30 ,Bachelor in related field
 • JLPT N3,N2,N1, Good in Japanese & English
 • 0-5 years experience in Interpreter, Translator

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน / สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
 • ใช้งานโปรแกรม Power point, Auto-cad, Sketch upได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Students must be able to communicate in English
 • Majoring in English, French, German
 • Internship

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานได้ดี ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HRIS

Kerry Express (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Processes data entry into HR system
 • Minimum 2 years of experiences in HRIS
 • Driving and Monitoring HR Systems

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล