• Degree in HRM, Social Sciences or related fields
 • 0-2 years’ experience in People Management
 • Searching and screening applications

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of working in HRM in Manufacturing
 • Good Communication in English
 • Experience ER, HRM, Union negotiation

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Succession Planning
 • Talent Management
 • TPM, TQM, TQA, Knowledge Management

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวม บันทึก รักษา และจัดเตรียมข้อมูล
 • ปฏิบัติงานและดูแลด้านเอกสารงานขายต่างๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ

28-Jun-17

 

Applied
 • Male age between 22-30 years
 • Degree in Political Sciences,Public Administration
 • Have experience 0-5 years in TPM Training

28-Jun-17

 

Applied
 • KM, Organization
 • analyze training and development needs
 • work all task of training

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

26-Jun-17

 

Applied
 • TQM, TQA,TPM
 • Human Resources Development
 • Manufacturing

26-Jun-17

 

Applied
 • 8 years of human resources experience
 • Degree or higher in Human Resources Development
 • Male or female, Thai nationality, aged 35 - 45

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

26-Jun-17

 

Applied
 • 10 years of working in Recruitmen in Manufacturing
 • Good Communication in English
 • HRM, Recruitment

23-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งให้ลูกค้า
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

23-Jun-17

 

Applied
 • Document control
 • ISO
 • OHSAS

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล